Производството на фуражи и храни е исторически и основополагащ за ЕКОГРУПО ИТАЛИЯ.
От селските райони до масата: нашите проверки гарантират,
че хранителни продукти ще пристигнат до консуматора в най-строго съответствие с действащите норми.

Biologico UE

Delinat

Bio Suisse

Krav

РЕГУЛИРАНЕ

ФОРМУЛЯРИ

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ