КОМПАНИЯТА, ВЧЕРА

Компанията е създадена през 1992 г. от желанието на хора, които вярват в отговорното развитие.
Биологичните хранителни продукти тогава са правели първите си стъпки, следвайки новосъздадения европейски регламент (Регламент ЕИО 2092/91).
През 1996 г. дружеството, която покрива вече цялата територия на страната, получава министерско разрешение да извършва контрол и сертифициране на биологично земеделие.

НИЕ СЕ РАЗВИВАМЕ

ЕКОГРУПО ИТАЛИЯ днес е организация за контрол и сертифициране, който работи в сферата на екологично устойчивото производство, в сферите, които се занимават със земеделие, преработвателната промишленост и услугите.
ЕКОГРУПО ИТАЛИЯ е със седалище в Катания и оперативни филиали в различни райони на Италия и чужбина, в София (България) и в Кишинев (Молдова).

МИСИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Производство, преработка, дистрибуция: всеки елемент по веригата се контролира и сертифицира. Навсякъде и във всички сектори ЕКОГРУПО ИТАЛИЯ прилага стъпаловиден процес, който започва от продукта и преминава към преглед на процеса, производствено място, система за управление, връзки с чужбина.
Наблюдения на терен и точна отчетност: сигурен начин за установяване на наличието на строги изисквания и да се тества тяхното въвеждане в ефективни системи за управление.
Разрешения и сертификати се издават от седалището в Катания: това е единна структура, който осигурява унифицирани отговарящи на практиките оценки.

КОНТАКТИ – КЪДЕ СМЕ НИЕ